การจัดการความเครียดของคนรุ่นใหม่

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่เกิดภาวะความเครียดและกาวะซึมเศร้ามากขึ้น เห็นได้จากการพูดถึงปัญหาที่รุมเร้าในชีวิตอยู่บ่อยครั้ง และในบางครั้งการตัดสินใจเพื่อเลือกทำในสิ่งที่ตนเองคิดว่ามีความสุขกลับไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในมุมมองของคนรอบข้าง ส่งผลให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่แล้วมีความเครียดเพิ่มมากขึ้น
สาเหตุความทุกข์และความเครียด

  • ความคาดหวังจากผู้ใหญ่
  • การแข่งขันที่มากขึ้น
  • ผลการเรียน
  • สังคมและคนรอบข้าง

สิ่งที่ควรทำขัดแย้งกับความต้องการที่แท้จริง
ความสุขมักจะปนอยู่กับความรู้สึกผิด เช่น การเลือกสายการเรียนที่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ปกครอง หรือการรับประทานอาหารที่ตนเองชอบแต่ไม่ครบตามหลักโภชนาการ
ความสุขอาจไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองเห็นว่าดี
คนรุ่นใหม่บางคนไม่กล้าตัดสินใจทำสิ่งที่ตนเองต้องการ เพราะได้รับชุดความคิดจากผู้ปกครองมาตัดสินใจแทนในทุก ๆ เรื่อง เช่น การเลือกเรียน การเลือกอาชีพที่ผู้ปกครองอยากให้เป็นทั้ง ๆ ที่ตนเองไม่ได้ต้องการ
คำแนะนำจากแพทย์
ผู้ใหญ่ควรทำให้ความสุขกับความถูกต้องไปด้วยกันได้ เช่น

  • ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เรียนรู้จากคนรุ่นใหม่โดยชั่งน้ำหนักระหว่างความสุขและความถูกต้อง ทำความเข้าใจพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่
  • ตรวจสอบความหวังดีของตนเอง อย่าให้ความหวังดีกระทบต่อความรู้สึกของคนรุ่นใหม่

เผยแพร่ ณ วันความสุขสากล (วันที่ 20 มีนาคม 2564)
ที่มา : ผศ. นพ.ภชุงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”