การดูแลสุขภาพช่องปากควรเริ่มตั้งแต่เด็ก

ผู้ปกครองบางคนเข้าใจว่าฟันน้ำนมไม่จำเป็นต้องดูแล เพราะเมื่อเด็กโตขึ้นฟันแท้จะขึ้นมาแทนที่ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด

ปัญหาเมื่อไม่ดูเแลฟันน้ำนม ทำให้เกิดฟันผุและสูญเสียฟันน้ำนมก่อนกำหนด นอกจากนั้น ยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น

  1. เด็กจะไม่มีฟันเคี้ยวอาหาร ทำให้ขาดสารอาหารได้
  2. การสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนกำหนด อาจทำให้ฟันแท้ไม่มีที่ขึ้นเกิดฟันซ้อนหรือฟันเกในภายหลัง
  3. การสูญเสียฟันหน้า อาจทำให้พูดไม่ชัดหรือสูญเสียความมั่นใจ

วิธีรักษาฟันน้ำนมเพื่อยืดอายุการใช้งาน

  1. การอุดฟัน ในกรณีฟันผุที่สูญเสียเนื้อฟันไม่มาก
  2. การครอบฟัน ในกรณีฟันผุที่สูญเสียเนื้อฟันมาก
  3. การรักษารากฟัน ในกรณีฟันผุถึงโพรงประสาทฟันมักทำร่วมกับการครอบฟัน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564
ที่มา : ทพญ.อรนุช ศรีสนิท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”