การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธี

การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีสามารถป้องกันโรคปริทันต์ และโรคฟันผุได้ โดยการกำจัดคราบจุลินทรีย์ในช่องปากมีวิธีการดังต่อไปนี้

การเลือกอุปกรณ์ในการแปรงฟัน

ใช้แปรงสีฟันขนนุ่มหน้าตัดตรง หัวแปรงมนกลม และมีขนาดเหมาะสมกับช่องปากเพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ทุกบริเวณ โดยใช้ร่วมกับยาสีฟันชนิดครีมละเอียดที่มีฟลูออไรด์

การแปรงฟันด้วยวิธี Modified Bass

ความทั่วถึงในการแปรงฟันเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นควรแปรงฟันให้ครบทุกตำแหน่ง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งเช้าและก่อนนอน

  • ด้านแก้ม ด้านริมฝีปาก และด้านลิ้น ให้วางแปรงเฉียงทำมุม 45 องศา บริเวณคอฟันและขอบเหงือก โดยให้ขนแปรงชี้ไปทางขอบเหงือกคือฟันบนขนแปรงชี้ขึ้น ส่วนฟันล่างขนแปรงชี้ลง จากนั้นกดปลายของขนแปรงให้เข้าไปในร่องเหงือก ขยับแปรงเบา ๆ สั้น ๆ ตามแนวราบโดยให้ขนแปรงยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมประมาณ 10 วินาที จากนั้น จึงบิดข้อมือให้ขนแปรงม้วนปัดมาทางด้านบดเคี้ยวของฟัน
  • ด้านบดเคี้ยว ห้กดขนแปรงเข้าไปในร่องบนด้านบดเคี้ยวเล็กน้อยจากนั้นกูเข้าออกเป็นช่วงสั้น ๆ
  • การแปรงลิ้น ใช้แปรงสีฟันแปรงจากโคนลิ้นออกมาถึงปลายลิ้นเบา ๆ ประมาณ 2-3 ครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2564
ที่มา : ทพญ.นภัสสร องค์พิเชฐเมธา

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”