การดูแลเด็ก ในช่วงวิถี New Normal

 1. เด็ก ๆ ที่นอนเงยคอดูโทรศัพท์มือถือหรือการนอนหลับบนโซฟาที่ไม่รองรับกระดูกสันหลัง ทำให้ปวดคอและหลังได้
  คำแนะนำ : ควรหาหมอนหนุนที่รองรับพอดีกับต้นคอ ท่านอนตะแคงช่วยรักษากระดูกสันหลังให้เหยียดตรงป้องกันการปวดเมื่อยคอและหลังได้รวมถึงควรจำกัดเวลาใช้โทรศัพท์มือถือให้แก่เด็กตามความเหมาะสม
 2. การเรียนหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน
  คำแนะนำ : ควรปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาปรับแป้นพิมพ์อยู่ระดับเดียวกับข้อศอก ปรับท่านั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นนั่งหลังตรงและติดพนักพิง ไม่ควรจ้องจอคอมผิวเตอร์นานเกินไป
 3. การอ่านหนังสือหรือทำการบ้านโดยที่ใช้แสงสว่างไม่เพียงพอและเป็นเวลานาน ส่งผลเสียต่อสายตาและการมองเห็น
  คำแนะนำ : จัดมุมอ่านหนังสือใกล้หน้าต่าง เพื่อให้แสงสว่างเข้าถึงวางตำแหน่งโคมไฟให้ส่องสว่างจากทางด้านบน
 4. การทำกิจกรรมออนไลน์ ทำให้เด็กติดเกมส์ และการนั่งเล่นมือถือเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดการเกร็งกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่
  คำแนะนำ : แบ่งเวลาในแต่ละวันสำหรับการออกกำลังกาย เช่น เล่นกีฬา ฝึกกายบริหาร เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 5. ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่มา : รศ. พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”