การทำความสะอาดซอกฟัน

  เนื่องจากการแปรงฟันไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดซอกฟันได้ จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม โดยแนะนำให้ใช้อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ก่อนการแปรงฟัน

  การใช้ไหมขัดฟัน

  • เริ่มจากดึงไหมขัดฟันออกมาประมาณ 10-12 นิ้ว จากนั้นพันไหมกับนิ้วกลางทั้ง 2 ข้าง จนเหลือความยาวของไหมขัดฟันประมาณ 4-5 นิ้ว
  • ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือในการบังคับเส้นไหมขัดฟัน ค่อย ๆ ขยับเส้นไหมให้ผ่านจุดสัมผัสระหว่างฟัน จากนั้นโอบเส้นไหมให้แนบกับด้านข้างของฟันซี่หนึ่ง แล้วใช้ไหมขัดฟันบริเวณผิวฟันที่ติดกับขอบเหงือกไปมาประมาณ 4-5 ครั้ง
  • ค่อย ๆ บังคับเส้นใหมขึ้นมาถึงจุดสัมผัสของฟัน โดยเน้นให้เส้นไหมโอบแนบกับผิวฟันโดยตลอด จากนั้นโอบไหมขัดฟันให้แนบกับด้านข้างของฟันอีกซี่หนึ่งและกูในลักษณะเดียวกันโดยทำจนครบทุกซอกฟัน

  การใช้แปรงซอกฟัน

  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีเหงือกร่นระหว่างซี่ฟัน
  • วิธีใช้คือ สอดแปรงซอกฟันเข้าไปบริเวณช่องว่างระหว่างซี่ฟัน
  • จากนั้นวางแปรงให้แนบด้านหนึ่งของซอกฟันบริเวณผิวฟันที่ติดกับเหงือก แล้วถูเข้าออกประมาณ 4-5 ครั้ง จากนั้นเบนแปรงมาแนบอีกด้านหนึ่งและดูเข้าออกเหมือนเดิม

  ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2564
  ที่มา : ทพญ.นภัสสร องค์พิเชฐเมธา

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”