การนอนระยะสั้น Power Nap

power Nap คือ การนอนหลับช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน เหมาะสำหรับคนที่ง่วงนอนระหว่างการทำกิจกรรมต่ง ๆ การนอนระยะสั้น ควรตั้งเวลานอนประมาณ 15-20 นาที เพื่อไม่ให้ร่งกายเข้าสู่ช่วงหลับลึก

ประโยชน์ของการนอนแบบ Power Nap

  • รู้สึกสดชื่นเมื่อตื่นนอน
  • มีสมาธิมากขึ้น

ทำไมไม่ควรตื่นนอนในช่วงที่หลับลึก
เนื่องจากการหลับลึกเป็นช่วงที่ร่างกายตื่นได้ยากที่สุด และเมื่อตื่นนอนจะรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่สดชื่น
ท่านอนโดยทั่วไปที่ถูกต้อง
ควรเป็นทที่นอนแล้วรู้สึกสบาย โดยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่หากมีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น

  • ภาวะนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การนอนตะแคงจะช่วยให้หายใจได้สะดวกกว่าการนอนหงาย หรือควรนอนให้ศีรษะสูงขึ้นประมาณ 30-45 องศา
  • สำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนควรนอนตะแคงซ้าย

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
ที่มา : รศ. พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”