การบีบสิวปลายจมูกเสี่ยงติดเชื้อในสมองจริงหรือไม่?

คำตอบ : เกิดขึ้นได้จริง
แต่พบได้ไม่มาก เนื่องจากถ้าติดเชื้อบริวณรอบจมูก
ซึ่งมีเยื่อบุต่อเนื่องข้าไปกายในโพรงจมูกมีหลอดเลือดมาเลี้ยงจำนวนมาก หลอดเลือดดังกล่าวมีผลต่อดวงตา และสมองได้ ดังนั้นการอักเสบหรือติดเชื้อบริเวณจมูก จึงอาจเกิดการแพร่กระจายเชื้อเข้าสู่ร่างกายตามหลอดเลือด และอาจเข้าไปสู่เนื้อเยื่อโพรงจมูกส่วนลึก และสมองได้
นอกจากห้ามบีบสิวแล้ว ห้ามบีบฝีด้วย
ฝี สามารถบ่งบอกได้ว่าบริเวณผิวส่วนนั้นเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งการบีบฝีอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียแพร่กระจายข้าสู่กระแสเลือดได้
บริเวณที่ไม่ควรบีบสิว
1. รอบจมูก
2. รอบดวงตา
3. หน้าผาก
การรักษาโรค
1. ยากลุ่มวิตามินเอและกรดวิตามินเอ
2. การกดหรือเจาะหัวสิว โดยผู้ชี่ยวชาญที่มีความรู้ และรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ
คำแนะนำจากแพทย์
ไม่ควรบีบสิวนกุกกรณี โดยเพาะสิวอักเสบ เพราะอาจทำให้ชื้อแบคทีเรียแพร่กระจายเข้าสู่สมอง นอกจากนี้ครบีบสิวเม็ดเล็ก อาจทำให้กิดการอักเสบ เป็นแผล และเกิดแผลเป็นได้ง่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : รศ. นพ.นภดล นพคุณ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”