การปฏิบัติตนเพื่อดูแลจิตใจตนเองของผู้ป่วยโควิด-19

  1. ดูแลรักษาสุขภาพ เช่น นอนหลับให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ หายใจเข้า-ออกช้า ๆ ยืดกล้ามเนื้อ หลีกเลี่ยงการใช้สุราและสารเสพติด
  2. หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง
  3. ทำความเข้าใจว่าความเครียด ความกังวล หรือความกลัว เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ พยายามทำกิจกรรมที่ชอบหรือผ่อนคลาย เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง เพื่อให้ความรู้สึกเหล่านี้ ค่อย ๆ บรรเทาลงในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
  4. มองหาสิ่งที่สามารถควบคุมและจัดการได้ในปัจจุบัน เช่น การดูแลตนเอง การมีความหวังและความคิดด้านบวกต่ออนาคต
  5. เลือกรับข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากบุคลากรทางการแพทย์ และหลีกเลี่ยงการรับข่าวสารที่มากเกินไป จนทำให้เกิดความเครียด
  6. เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น บอกเล่าความรู้สึกกับครอบครัวหรือเพื่อนยอมให้ตนเองพึ่งพาผู้อื่นได้ในช่วงเวลานี้ รวมถึงช่วยเหลือดูแลคนรอบข้าง และแบ่งปันเรื่องราวด้านบวกแก่ผู้อื่น
  7. ติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อเริ่มรู้สึกว่าจัดการความเครียดไม่ได้ หรือเริ่มมีอาการรุนแรงขึ้น เช่น หงุดหงิดมาก นอนไม่หลับ ซึมเศร้า หรืออยากตาย
  8. ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
    ที่มา : อ. นพ.เมธีวัชร์ ชิตเดชะ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”