การผ่าตัดส่องกล้องขั้นสูง ระบบทางเดินอาหาร

การผ่าตัดส่องกล้องขั้นสูง คือ การพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องให้สามารถผ่าตัดโรคในช่องท้องให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายกับหลอดขนาดยาว เพื่อเจาะแล้วสอดกล้องกับอุปกรณ์ผ่าตัดเข้าไปในร่างกายผู้ป่วย ทำให้ปากแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กที่สุดเพียง 1-2 ซม.

ข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้องขั้นสูง

 • แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กและร่างกายบาดเจ็บน้อยลง
 • ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วและพักฟื้นต่อที่บ้านได้เร็วขึ้น
 • ลดโอกาสการเกิดแผลติดเชื้อ
 • ลดโอกาสมีใส้เลื่อนที่เกิดจากแผลผ่าตัด

โรคระบบทางเดินอาหารที่ใช้การผ่าตัดส่องกล้องขั้นสูง

 1. โรคกรดใหลย้อนที่ไม่ตอบสนองต่อยาชนิดรับประทาน
 2. โรคไส้เลื่อนที่กะบังลม
 3. โรคไส้เลื่อนในตำแหน่งต่าง ๆ
 4. การผ่าตัดเพื่อตัดต่ออวัยวะ เช่น การตัดต่อกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก
 5. การตัดม้ามที่โตผิดปกติ

การผ่าตัดส่องกล้องชั้นสูง ใช้ได้ในบางกรณี เช่น

 • ผู้ป่วยตั้งครรภ์
 • ผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องมาแล้ว
 • ผู้ป่วยมะเร็ง

ข้อจำกัดของการผ่าตัดส่องกล้อง

 • ผู้ป่วยที่ไม่สามารถดมยาสลบได้
 • ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ำ
 • จนไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2564
ที่มา : อ. พญวรณัฐา วัชราทิตย์

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”