การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

  มะเร็งลำใส้ใหญ่สามารถรักษาได้ แต่โอกาสที่จะรักษาให้หายขาดนั้นขึ้นอยู่กับระยะของโรค โดยหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และสามารถผ่าตัดก้อนมะเร็งออกได้หมด มีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาด 90%
  การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้องลำใส้ใหญ่จึงมีความสำคัญมาก เนื่องจากช่วยให้ตรวจเจอรอยโรคก่อนที่จะเป็นมะเร็ง เช่น ติ่งเนื้อ หรือเจอโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาด ดังนั้นผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป แม้จะไม่มีอาการก็ควรมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

  สัญญาณเตือนโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

  • ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน
  • ท้องผูกสลับท้องเสีย
  • อุจจาระลำเล็กลง
  • ปวดท้องเรื้อรัง
  • ถ่ายลำบาก ถ่ายไม่สุดปวดเบ่งบริเวณทวารหนัก
  • เบื่ออาหาร น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ
  • เกิดภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กไม่ทราบสาเหตุ
  • คลำได้ก้อนผิดปกติในช่องท้อง

  ระยะและแนวทางการรักษาของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

  • ระยะต้น การรักษาหลักคือ การผ่าตัด
  • ระยะลุกลามเฉพาะที่ (กระจายไปต่อมน้ำเหลือง) การรักษาหลักคือ การผ่าตัด โดยมีการให้ยาเคมีบำบัดเป็นการรักษาเสริมและมีการฉายรังสีร่วมด้วยในบางราย
  • ระยะแพร่กระจาย (กระจายไปอวัยวะอื่น) การรักษาหลักคือ การให้ยาเมีบำบัด อาจร่วมกับยามุ่งเป้า โดยมีการผ่าตัดหรือฉายรังสีร่วมด้วยในบางราย

  ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564
  อ. พญ.นุสรา ภาคย์วิศาล

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”