การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำใส้ใหญ่สามารถรักษาได้ แต่โอกาสที่จะรักษาให้หายขาดนั้นขึ้นอยู่กับระยะของโรค โดยหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และสามารถผ่าตัดก้อนมะเร็งออกได้หมด มีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาด 90%
การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้องลำใส้ใหญ่จึงมีความสำคัญมาก เนื่องจากช่วยให้ตรวจเจอรอยโรคก่อนที่จะเป็นมะเร็ง เช่น ติ่งเนื้อ หรือเจอโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาด ดังนั้นผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป แม้จะไม่มีอาการก็ควรมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

สัญญาณเตือนโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

 • ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน
 • ท้องผูกสลับท้องเสีย
 • อุจจาระลำเล็กลง
 • ปวดท้องเรื้อรัง
 • ถ่ายลำบาก ถ่ายไม่สุดปวดเบ่งบริเวณทวารหนัก
 • เบื่ออาหาร น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ
 • เกิดภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กไม่ทราบสาเหตุ
 • คลำได้ก้อนผิดปกติในช่องท้อง

ระยะและแนวทางการรักษาของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

 • ระยะต้น การรักษาหลักคือ การผ่าตัด
 • ระยะลุกลามเฉพาะที่ (กระจายไปต่อมน้ำเหลือง) การรักษาหลักคือ การผ่าตัด โดยมีการให้ยาเคมีบำบัดเป็นการรักษาเสริมและมีการฉายรังสีร่วมด้วยในบางราย
 • ระยะแพร่กระจาย (กระจายไปอวัยวะอื่น) การรักษาหลักคือ การให้ยาเมีบำบัด อาจร่วมกับยามุ่งเป้า โดยมีการผ่าตัดหรือฉายรังสีร่วมด้วยในบางราย

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564
อ. พญ.นุสรา ภาคย์วิศาล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”