การรักษาโรคเปลือกตาอักเสบ

โรคเปลือกตาอักเสบ คือ อาการอักเสบที่เกิดขึ้นบริเวณเปลือกตา อาจส่งผลต่อชั้นน้ำมันของน้ำตา ทำให้คุณสมบัติในการเคลือบผิวตาไม่ดี เกิดเป็นโรคตาแห้ง รวมถึงมีอาการแสบ เคืองตาหรือบางรายอาจมีน้ำตาไหลซึมที่บริเวณหางตาได้

การรักษาโรคเปลือกตาอักเสบชนิดท่อน้ำมันอุดตัน
1. การนวดทำความสะอาดเปลือกตา ด้วยการประคบเปลือกตาด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นนาน 5-15 นาที แล้วนวดจากโคนเปลือกตามาที่บริเวณขอบที่มีขนตา
2. การใช้น้ำตาเทียมหยอดตา เพื่อชดเชยและเสริมสร้างน้ำตาซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสบายตาและมองเห็นได้ดีขึ้น
3. การใช้ยาแก้อักเสบ ในผู้ป่วยที่มีการอักเสบหรือการอุดตันของต่อมน้ำมันมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ เพื่อทำให้ต่อมน้ำมันที่เปลือกตาทำงานดีขึ้น เปลือกตาบวมแดงน้อยลง
4. การใช้เครื่องนวดเปลือกตา จักษุแพทย์จะใส่เครื่องมือใต้เปลือกตาบนและล่าง เมื่อเครื่องมือทำงานความร้อนจะส่งผ่านไปที่เปลือกตาบนและล่าง เพื่อทำให้ไขมันบริเวณเปลือกตานิ่มตัวและไหลออกมาได้ท่อน้ำมันจะคลายการอุดตัน การรักษาจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ทั้งนี้ผลของการรักษาอยู่ได้นานประมาณ 6-12 เดือน
4.1 การนวดเปลือกตาเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเปลือกตาอักเสบชนิดท่อน้ำมันอุดตันระดับต้น-กลาง
4.2 การนวดเปลือกตาไม่เหมาะกับผู้ที่มีเปลือกตาอักเสบที่มีท่อน้ำมันฝ่อหรืออุดตันในระยะรุนแรงและโรคทางตาอื่น ๆ ได้แก่ ตาติดเชื้อ เป็นต้น
4.3 มักไม่ค่อยพบภาวะแทรกซ้อนหลังการการนวดเปลือกตา ผู้ป่วยอาจมีอาการระคายเคืองตาได้ 1-2 วัน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564
ที่มา : รศ. พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”