การรับมือความเครียดของผู้สูงอายุในช่วงโควิด-19

  ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนอาจเกิดความรู้สึกกลัว รังเกียจผู้ป่วย หรือเครียดต่อปัญหาอื่น ๆ จนอาจกลายเป็นโรคเครียดสะสมได้

  อาการความเครียดในผู้สูงวัย

  • หงุดหงิด ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้
  • ขาดสมาธิ ผุดลุกผุดนั่งตลอดเวลา
  • การตัดสินใจแย่ลงแม้กระทั่งเรื่องทั่วไป
  • เกิดความกลัวและกังวล เกี่ยวกับสุขภาพตนเองและคนรอบข้าง
  • การรับประทานอาหาร และการนอนหลับผิดปกติ
  • ความสนใจในสิ่งรอบตัวน้อยลง
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ก็อาจทำให้อาการแย่ลง

  คำแนะนำ

  1. ไม่ควรตีตราแสดงความรังเกียจผู้ป่วย เนื่องจากจะทำให้ผู้ป่วยปกปิดข้อมูลและสถานการณ์แย่ลง
  2. ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และป้องกันตนเองตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
  3. ลดความเครียดด้วยการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีความปลอดภัย เช่น ทำอาหาร ออกกำลังกาย ทำงานอดิเรก เป็นต้น
  4. ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด ควรเอาใจใส่และรับฟังความเครียดเป็นพิเศษ
  5. ควรเสพข่าวอย่างมีสติ ไม่เครียดจนเกินไป และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าวเสมอ

  ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
  ที่มา : ผศ. นพ.ฎชงค์ เหล่าธุจิสวัสดิ์

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”