การส่องกล้องหลอดอาหารผ่านทางโพรงจมูก

คือ การส่องกล้องเพื่อตรวจดูระบบทางเดินอาหารส่วนบนของร่างกายที่มีความคมชัดสูง โดยการใช้กล้องที่มีลักษณะเป็นสายผ่านทางโพรงจมูกเข้าไปตรวจดูระบบทางเดินอาหารส่วนบน ได้แก่ คอหอย กล่องเสียงและหลอดอาหาร

กลุ่มผู้ป่วยที่ควรส่องกล้องทางเดินอาหารผ่านทางโพรงจมูก

  • ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ เช่น มะเร็งในช่องปากมะเร็งคอหอย มะเร็งกล่องเสียง เป็นต้น เพื่อตรวจหารอยโรคอื่น ๆ ซึ่งสามารถพบร่วมกันได้ก่อนรับการรักษา
  • ใช้ตรวจติดตามหรือเฝ้าระวัง ในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอดังกล่าว ที่ได้รับการรักษาครบถ้วนแล้ว
  • ผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืนเรื้อรัง ที่ไม่ทราบสาเหตุหรือให้การรักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผล
  • ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีสิ่งแปลกปลอมในทางเดินอาหารส่วนบน

ข้อดีของการส่องกล้องหลอดอาหารผ่านทางโพรงจมูก
การส่องกล้องหลอดอาหารผ่นทางโพรงจมุกจะไม่ช้ยแก้ปวดหรือยานอนหลับ จึงทำให้ผู้ที่รับการตรวจรู้สึกอึดอัดหรือมีอาการคลื่นใส้น้อยกว่าการส่องกล้องผ่นทางช่องปาก เหมาะสำหรับการตรวจหารอยโรค หรือตัดชิ้นเนื้อขนาดเล็กมากกว่าการทำหัตถการอื่น ๆ เนื่องจากกล้องมีขนาดที่เล็กกว่า

ผลข้างเคียงระหว่างการส่องกล้อง

  • อาจมีอาการเจ็บบริเวณโพรงจมูกเล็กน้อย
  • อาจมีความรู้สึกคลื่นใส้เล็กน้อยเวลากล้องผ่านคอหอย
  • อาจมีอาการจุกแน่นท้องได้เพราะในระหว่างการส่องกล้องต้องมีการเป่าลมเข้าไปในหลอดอาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
ที่มา : อ. นพ.วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน


”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”