การอุดฟันชั่วคราว

ผู้ป่วยมาพบทันตแพทย์เพื่อต้องการอุดฟัน ฟันแตก หรือมีอาการเสียวฟัน แต่ทันตแพทย์อาจให้การรักษาด้วยวิธีที่เรียกว่า “การอุดฟันชั่วคราว”  

🗣สาเหตุที่บางครั้งทันตแพทย์ไม่สามารถบูรณะฟันด้วยการอุดฟันถาวรได้ 

  • ฟันบางซี่ของผู้ป่วยผุหรือการแตก ทำให้เนื้อฟันเหลือน้อยเกินไป จนไม่สามารถรับแรงบดเคี้ยวได้ หรือไม่มีเนื้อฟันมากพอให้วัสดุอุดฟันยึดเกาะ จึงจำเป็นต้องรักษาด้วย “การทำครอบฟัน” ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ครอบฟันบางส่วนและครอบฟันทั้งซี่
  • ผู้ป่วยที่มีฟันผุหรือแตกจนถึงประสาทฟัน ผู้ป่วยจำเป็นต้องรักษารากฟันเสียก่อน และเมื่อรักษารากฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จึงจะพิจารณาแนวทางการรักษาต่อไป

🗣คุณสมบัติที่ดีของวัสดุอุดฟันชั่วคราว 

  • มีสารลดอาหารอักเสบและอาการปวด 
  • สามารถยึดเกาะได้ดีกับเนื้อฟัน 
  • รื้อออกได้ง่าย 
  • ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่รำคาญจากรอยแตกหรือรอยผุของฟันในระหว่างรอรับการรักษา 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
ที่มา : ทพ.เจษฎา หรรษา 

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”