ก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ อันตรายแค่ไหน

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”