ก้อนถุุงน้ำที่ข้อมือใช้ของหนักทุบให้ยุบเองได้ จริงหรือ?

    ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”