ก้อนถุุงน้ำที่ข้อมือใช้ของหนักทุบให้ยุบเองได้ จริงหรือ?

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”