ขั้นตอนการตรวจโรคโควิด-19

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ (Swab) คือ วิธีเก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณเนื้อเยื่อโพรงจมูกด้วยเทคนิคการตรวจ RT-PCR หรือ การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส ซึ่งเป็นวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจโรคโควิด-19

 1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 2. ลงทะเบียนผู้ป่วยด้วยบัตรประชาชน
 3. ตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรอง
 4. พบแพทย์
 5. เข้ารับการตรวจด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
  ดึงหน้ากากอนามัยลงมาใต้จมูก
  เงยหน้าประมาณ 70 องศา
  กลั้นหายใจขณะเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง
  ใช้กระดาษทิชชเช็ดปากกับจมูก และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หลังการตรวจ
 6. สวมหน้ากากอนามัยทันทีเมื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจ (Swab) เสร็จ
 7. รอผลตรวจประมาณ 48 ชั่วโมง
  หากตรวจไม่พบเชื้อ (ผลตรวจเป็นลบ)ให้กักตัวต่อจนครบระยะเวลา ตามคำแนะนำของแพทย์
  หากตรวจพบเชื้อ (ผลตรวจเป็นบวก)ให้รอรับการติดต่อ เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”