ข้อดี ข้อเสีย ของการลดน้ำหนักแบบ IF

อาหารซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในปัจจุบัน

ข้อดี

ช่วยในการลดน้ำหนักควบคุมปริมาณพลังงานที่ร่างกายได้รับ

ข้อเสีย

ช่วงที่อดอาหารอาจเกิดอาการหิวเป็นอุปสรรคที่อาจทำ IF ไม่สำเร็จ ในกรณีที่จำกัดการรับประทานและจำกัดพลังงานที่ได้รับจนเกินไปร่างกายอาจเกิดภาวะขาดสารอาหาร

ปัจจัยสำคัญ

น้ำหนักจะลดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานที่ร่างกายได้รับในภาพรวม การทำ IF ให้ได้ผลดีควรควบคุมปริมาณและเลือกชนิดอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมด้วย

ข้อควรระวัง

ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว และผู้ป่วยที่รับประทานยารักษาโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการพิจารณาทำ IF เพื่อความปลอดภัย

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”