คำแนะนำผู้ป่วยโควิด-19หรือผู้สัมผัสใกล้ชิดในการเดินทางมาโรงพยาบาล

ผู้ป่วยที่ผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก หรือผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะฉุกเฉิน

 • หากมีอาการเจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย หน้ามืดเป็นลม หรือมีภาวะฉุกเฉิน โทร 1669 พร้อมแจ้งผลตรวจโควิด-19 หรือประวัติความเสี่ยง
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะเดินทางโดยรถฉุกเฉิน

ผู้ป่วยที่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก ที่ยังไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย

 • กรณีผู้ป่วยไม่มีอาการ ให้โทรศัพท์ไปยังโรงพยาบาลที่ทำการตรวจ หรือโทร 1668 เพื่อประสานการเข้ารับการรักษา และรอรถพยาบาลไปรับ
 • สวมหน้ากากอนามัยให้กระชับ คลุมปากและจมูกตลอดเวลา

ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังไม่มีอาการ

 • แนะนำให้เดินทางไปโรงพยาบาลด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
 • หลีกเลี่ยงการโดยสารร่วมกับผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง และทำความสะอาดภายในรถยนต์หลังใช้งาน
 • หลีกเลี่ยงเดินทางด้วยรถสารารณะ หรือ รถแท็กซี่
 • สวมหน้ากากอนามัยคลุมปากและจมูกทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 • หากจำเป็นต้องนั่งรถร่วมกับผู้อื่น ให้สวมหน้ากากอนามัยให้คลุมปากและจมูกตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเปิดกระจกรถยนต์เพื่อระบายอากาศ

สิ่งที่ควรเตรียมเมื่อไปโรงพยาบาล

 • บัตรประชาชน หรือเอกสารแสดงตน
 • ผลตรวจโควิด-19
 • ยารักษาโรคประจำตัว
 • ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น แว่นตา แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว และเสื้อผ้า

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ธนดล โรจนศานติกุล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”