คำแนะนำเมื่อใกล้ชิด ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

 1. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยหยุดงานอย่างน้อย 10-14 วันหรือจนกว่าจะไม่มีอาการ
 2. สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างเสมอ

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโดยไม่มีการป้องกัน

 1. หยุดงานทันทีเมื่อทราบข่าว อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสครั้งสุดท้าย
 2. ควรตรวจหาเชื้อหลังสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ 3-5 วัน
 3. สังเกตอาการทางระบบทางเดินหายใจและวัดไข้ทุกวันหากผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์ทันที
 4. สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างเสมอ

ผู้สัมผัสบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ที่ยังตรวจไม่พบเชื้อ

 1. ยังไม่ต้องหยุดงาน แต่ให้เว้นระยะห่าง งดไปที่ชุมชน
 2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือเป็นประจำ
 3. เฝ้าสังเกตอาการ หากผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที

คนทั่วไปที่ไม่มีประวัติเสี่ยงและไม่มีอาการ

 1. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
 2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 3. ล้างมือเป็นประจำ
 4. งดเว้นเดินทางไปที่ที่มีคนหนาแน่นและระบายอากาศไม่ดี

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”