คำแนะนำเมื่อใกล้ชิด ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

  ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

  1. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยหยุดงานอย่างน้อย 10-14 วันหรือจนกว่าจะไม่มีอาการ
  2. สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างเสมอ

  ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโดยไม่มีการป้องกัน

  1. หยุดงานทันทีเมื่อทราบข่าว อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสครั้งสุดท้าย
  2. ควรตรวจหาเชื้อหลังสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ 3-5 วัน
  3. สังเกตอาการทางระบบทางเดินหายใจและวัดไข้ทุกวันหากผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์ทันที
  4. สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างเสมอ

  ผู้สัมผัสบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ที่ยังตรวจไม่พบเชื้อ

  1. ยังไม่ต้องหยุดงาน แต่ให้เว้นระยะห่าง งดไปที่ชุมชน
  2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือเป็นประจำ
  3. เฝ้าสังเกตอาการ หากผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที

  คนทั่วไปที่ไม่มีประวัติเสี่ยงและไม่มีอาการ

  1. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
  2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  3. ล้างมือเป็นประจำ
  4. งดเว้นเดินทางไปที่ที่มีคนหนาแน่นและระบายอากาศไม่ดี

  ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2564
  ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”