คำแนะนำเรื่องน้ำประปาเค็ม

  • น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองประปาเริ่มมีความเค็มสูงขึ้นในช่วงนี้ โดยสามารถสังเกตได้จากรสชาติของน้ำประปาที่อาจมีรสชาติกร่อยหรือเค็ม
  • หากพบว่าน้ำประปามีรสชาติกร่อยหรือเค็ม ให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำประปาเพื่อดื่มและการประกอบอาหาร รวมถึงการต้มน้ำประปาดื่ม เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเกลือ (NaCl) หรือโซดียม (N) เขสู่ร่างกายในปริมาณที่มากขึ้น
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ผู้ป่วยโรคไต ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและเบาหวาน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ต้องจำกัดการบริโภคเกลือ ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำประปาเค็ม
  • ในช่วงที่มีน้ำประปสเค็ม แนะนำให้ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผ่านกระบวนที่เหมาะสม เช่น R.O. หรือ Reverse Osmosis ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตน้ำโดยใช้แรงดันสูงฉีดน้ำเพื่อให้น้ำดิบไหลผ่านเยื่อกรองคุณภาพสูง
  • สำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดี หากจำเป็นก็สามารถดื่มบริโภคได้ แต่อย่างไรก็ดีควรลดปริมาณเกลือที่ได้รับต่อวัน ช่น ลดการติมเครื่องปรุงรสเค็ม ลดการใส่ผงปรุงรสในการทำอาหาร เป็นต้น
  • ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
   ที่มา : รศ.(พิเศษ) พญ.ปียวรรณ กิตติสกุลนาม

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”