จาก “เดลต้า” สู่ “โอมิครอน” RT-PCR และ Antigen Test Kit (ATK) ยังมีความไวต่อการตรวจเชื้อหรือไม่

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”