จุดสัมผัสร่วมมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคโควิด-19

  • ธนบัตรและเหรียญ
   ควรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ให้สะอาดและถูกวิธี หลังจากจับธนบัตรหรือเหรียญ
  • โทรศัพท์สำนักงาน
   หรือโทรศัพท์มือถือ ควรหมั่นทำความสะอาดผิวสัมผัสของวัสดุเป็นประจำ และถอดเคสโทรศัพท์ออกมาทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์
  • ห้องน้ำสาธารณะ
   ควรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ
  • ลูกบิดหรือที่จับ
   หากต้องเปิดประตูให้ใช้ไหล่ดัน แทนการผลักประตูด้วยมือเพื่อลดการสัมผัส และหากจำเป็นต้องจับลูกบิดประตูควรล้างมือทันที
  • ตู้ ATM หรือตู้อัตโนมัติต่าง ๆ
   หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อย ควรรีบล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ทันที เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค
  • ราวบันไดเลื่อน
   ไม่ควรจับราวบันไดเลื่อน แต่หากมีความจำเป็นต้องจับควรรีบล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ทันทีหลังจากสัมผัส
  • ปุ่มกดลิฟต์
   ใช้ปากกากดปุ่มลิฟต์ แทนการสัมผัสกับปุ่มกดลิฟต์โดยตรง
  • โต๊ะทำงาน
   ทำความสะอาดโต๊ะทำงานตนเป็นประจำด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
   ที่มา : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”