ซักผ้าอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

  ❌ หลีกเลี่ยงการสะบัดเสื้อผ้าในบ้าน ลดโอกาสฟุ้งกระจายของเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อน

  ✅ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง หลังจากนำเสื้อผ้าเข้าเครื่องซักผ้า
  เพื่อป้องกันการนำมือสกปรกมาสัมผัสใบหน้า

  ✅ แยกเสื้อผ้าของสมาชิกในบ้านที่มีอาการเจ็บป่วย

  ✅ ซักผ้าด้วยน้ำอุ่น 40-60 องศาเซลเซียส เพื่อช่วยกำจัดเชื้อไวรัส

  ✅ เช็ดทำความสะอาดถังหรือตะกร้าพักเสื้อผ้าด้วยแอลกอฮอล์ 70% เป็นประจำ

  ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2564
  ที่มา : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”