ซาชิมิไก่ดิบ อันตรายถึงชีวิต

โดยปกติตามหลักสุขอนามัย การรับประทานอาหารดิบมีโอกาสที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยได้ เนื่องจากอาหารดิบชนิดต่าง ๆ เช่น อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ มีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากการสัมผัส ขนส่ง หรือการประกอบอาหาร ซึ่งอาหารดิบเหล่านี้จะมีเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ ปะปนอยู่ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และพยาธิ
สำหรับซาชิมิใก่ดิบที่นำเนื้อไก่มาแล่เพื่อรับประทาน นอกจากจะมีแบคทีเรียแล้ว พยาธิที่พบบ่อยในเนื้อไก่ยังมีพยาธิตัวจี๊ด ซึ่งหากรับประทานก็มีโอกาสที่พยาธิตัวจี๊ดจะไขไปตามอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ เช่น ผิวหนัง สมอง และตา

ความรุนแรงของอาการเมื่อรับประทานอาหารดิบ
รุนแรงน้อย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ ท้องเสีย
รุนแรงมาก เช่น มีการติดเชื้อแทรกเข้าไปสู่กระแสเลือด เสียชีวิต

หากพยาธิเข้าสู่ร่างกาย อาจนำไปสู่การเกิดความผิดปกติตามอวัยวะต่าง ๆ เช่น

  • ผิวหนัง ทำให้เกิดรอยโรค ตุ่ม บวม แดง เจ็บ
  • สมอง ทำให้เกิดอาการชัก อัมพาต หรือสูญเสียการเคลื่อนไหว
  • ตา ทำให้ตาบอด

ข้อแนะนำ
ไม่ควรรับประทานซาชิมิก่ดิบ เพราะมีโอกาสที่แบคทีเรียหรือพยาธิจะแทรกตัวอยู่ในเนื้อไก่ ดังนั้นเพื่อการรักษาสุขอนามัยควรล้างทำความสะอาดและปรุงให้สุกก่อนรับประทานเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.ธีระ วรธนารัตน์

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”