ดูแลดวงตาอย่างไรในช่วงโควิด-19

  • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาทีหรือใช้เจลแอลกอฮอล์
  • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสดวงตา ปาก ใบหน้า หรือขยี้ตาโดยไม่ได้ล้างมือ หรือหลังสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ปุ่มลิฟท์ ลูกบิดประตู
  • งดใช้คอนแทคเลนส์ หรือใช้ให้น้อยที่สุด โดยอาจใส่แว่นทดแทน เพื่อลดโอกาสการใช้มือสัมผัสดวงตา และช่วยป้องกันละอองเชื้อโรค
  • ระวังการสัมผัสดวงตาทันทีหลังจากใช้แอลกอฮอล์ล้างมือหรือทำความสะอาด เพราะอาจทำให้แอลกอฮอล์เข้าตาได้ หากรู้สึกเคืองตา ควรรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดและหากไม่ดีขึ้น ควรไปพบจักษุแพทย์
  • หากเริ่มมีอาการเหมือนไข้หวัด เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก ตาแดง ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
  • ผู้ป่วยโรคทางตาที่มีอาการคงที่ อาจปรึกษาจักษุแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อพิจารณาการเลื่อนนัด และหาแนวทางในการดูแลและรักษาเพื่อประคองอาการ
  • ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2563

    ที่มา : รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”