ตับอักเสบเฉียบพลันในเด็ก

ตับอักเสบเฉียบพลัน คือ ภาวะที่มีการอักเสบของตับอย่างเฉียบพลัน สาเหตุในเด็กอาจเกิดจากยา สารพิษ หรือการติดเชื้อ เช่น ไวรัสเดงที่ที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกไวรัสตับอักเสบเอถึงอี หรืออาจเกิดจากการติดเชื้อ Adenovirus ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้จากละอองฝอยทางระบบหายใจ และการสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือพื้นผิวที่มีเชื้อปนเปื้อน

อาการของตับอักเสบเฉียบพลัน

ไข้

อ่อนเพลีย

เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน

ปวดท้อง

ตัวเหลือง ตาเหลือง

ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีเหลืองอ่อนหรือซีด

พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ซึม ในกรณีที่มีตับวายเฉียบพลันซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนของตับอักเสบเฉียบพลันรุนแรง

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”