ทำความเข้าใจวัคซีน AstraZeneca

  วัคซีน AstraZeneca : Viral vector วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ

  วัคซีน AstraZeneca นำไวรัสอะดีโน (เชื้อเป็น) มาเป็นพาหะ
  นำพาโปรตีนที่สร้างขึ้นมาใหม่ให้หน้าตาคล้ายกับเปลือกของเชื้อโควิด-19 ดังนั้นไม่สามารถทำให้ผู้รับวัคซีนป่วยเป็นโรคโควิด-19 ได้

  ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนไม่ทำให้เกิดอาการป่วยเป็นโรคโควิด-19

  ในวัคซีนมีโปรตีนสังเคราะห์ของเปลือกไวรัสโคโรนา 2019 ยืนยันว่าไม่ทำให้ผู้รับวัคซีนป่วยเป็นโรคโควิด-19 ดังนั้นผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หากป่วยเป็นโรคโควิด-19 อาจมีอาการรุนแรง จึงควรรีบฉีดวัคซีนโควิด-19

  สามารถรับประทานยาละลายลิ่มเลือดป้องกันก่อนฉีดวัคซีนได้ไหม ?

  ในผู้ป่วยโรคหัวใจสามารถรับประทานยาละลายลิ่มเลือดได้ตามปกติ แต่ถ้ารับประทานยาแสไพรินหรือยาละลายลิ่มเลือดมาก่อนฉีด ต้องกดบริเวณที่ฉีดวัคซีนให้นานกว่าเดิม

  ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
  เพื่อเดินหน้าปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

  ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
  ที่มา : รศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”