ทำอย่างไรเมื่อจมูกได้กลิ่นไหม้ตลอดเวลา

การได้รับกลิ่นผิดปกติ โดยหาต้นกำเนิดของกลิ่นภายนอกร่างกายไม่ได้ เช่น กลิ่นไหม้ กลิ่นเหม็นกลิ่นควันธูป อาจเกิดจากภาวะแฟนโทสเมีย ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของภาวะนี้ได้อย่างแน่ชัดอาจจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเส้นประสาทรับกลิ่นหรือความผิดปกติของการประมวลผลของระบบประสาทส่วนกลาง

กลุ่มเสี่ยงต่อภาวะแฟนโทสเมีย

1.ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

2.ผู้ป่วยโรคไมเกรน

3.ผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาโรคด้วยการฉายแสงบริเวณศีรษะและลำคอ

4.ผู้ป่วยโรคทางจมูกและไซนัส

5.ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อหรือเคยมีประวัติการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน

6.ผู้ป่วยที่เคยได้รับการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้า

7.ผู้ที่ได้รับมลพิษทางอากาศเป็นระยะเวลานาน

แม้จะไม่ใช่กาวะที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรง แต่อาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกรำคาญ หรือส่งผลต่อสภาพจิตใจทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง จึงควรมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้เมื่อเกิดความผิดปกติอย่างต่อเนื่อง

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”