ทำไมจึงต้องผายลม

การผายลมกิดขึ้นจากการระบายลมในลำใส้ ซึ่งเป็นผลมาจากการกลืนลมเวลาที่เรากลืนอาหารกลืนน้ำลาย หรือจากการระบายแก๊สที่กิดจากการย่อยอาหาร ในผู้ที่ผายลมมาก ๆอาจเกิดจากแก๊สสะสมในกระบวนการย่อยอาหารที่มีแก๊สมาก เช่น

  • เครื่องดื่มน้ำอัดลม
  • อาหารพวกแป้งที่มีคาร์โบไฮเดรตสง
  • พืชตระกูลถั่ว
  • การกินอาหารเร็วเกินไป

กลิ่นของการผายลม สามารถบอกสุขภาพภายในสำไส้ได้ 3 แบบ

  1. ไร้กลิ่น เกิดได้จากทานโปรตีนน้อย
  2. มีกลิ่น เกิดจากการทานอาหารที่มีโปรตีนหรือผักที่มีกลิ่นแรง
  3. มีกลิ่นแรง มากผิดปกติอาจเกิดจากลำไส้มีการติดเชื้อแบคทีเรีย ลำไส้ที่มีอุจจาระค้างอยู่นานหรือลำไส้อุดตัน

ควรผายลมกี่ครั้งต่อวัน

  • จำนวนครั้งที่ผายลมต่อวันอาจมากน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับอาหารที่รับประทาน และสุขนิสัยการขับถ่าย ตราบใดที่ไม่มีอาการแน่นท้องก็ถือว่าปกติ
  • ถ้าสังเกตุพบว่าผายลมน้อยกว่าปกติหรือแน่นท้อง อาจเสียงต่อการเป็นโรคลำไส้อุดตัน

เสียงของการผายลม
การผายลมที่มีเสียง กิดจากการควบคุมลมในลำไส้ใหญ่ผ่านกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก ถ้าลมในลำใส้มีมากจะทำให้ผายลมดังได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ที่มา : ศ. นพ.ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”