บริจาคโลหิต มั่นใจ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้กำหนดมาตรการเพื่อคัดกรองประวัติสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตอย่างรัดกุม ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ดังนี้

  1. ผู้ที่อาศัยหรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 งดบริจาคโลหิต 14 วัน
  2. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 งดบริจาคโลหิต 14 วัน
  3. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 นับตั้งแต่หายป่วยโดยไม่มีอาการใด ๆ หลงเหลืออยู่ งดบริจาคโลหิต 14 วัน
  4. ผู้ที่บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง โดยให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น
  5. ภายหลังบริจาคโลหิต หากผู้บริจาคโลหิตได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ให้แจ้งหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิตทันที

  มาตรการป้องกันสำหรับผู้มาบริจาคโลหิต

  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • การแบ่งพื้นที่ รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
  • มีจุดวัดไข้และเจลแอลกอฮอล์บริการ
  • การสอบถามประวัติและความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด-19

  ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
  ที่มา : รศ. พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”