ปฏิบัติตัวอย่างไร หลังรับประทานสารรังสีไอโอดีน เพื่อรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

    ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”