ปฏิบัติตัวอย่างไร หลังรับประทานสารรังสีไอโอดีน เพื่อรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”