ปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อออกกำลังกายในสภาพอากาศร้อน

  • การออกกำลังกายในสภาพอากาศร้อน ส่งผลให้เกิดภาวะเพลียแดดและลมแดดโดยภาวะลมแดดอาจทำให้ระบบการทำงานของร่างกายล้มเหลวและเสียชีวิตได้
  • ผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายในสภาพอากาศร้อนมาก่อน ควรเริ่มออกกำลังกายด้วยระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่เคยออกกำลังกายในอุณหภูมิปกติแล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มระยะเวลาขึ้นทีละ 20% จากเวลาเดิมที่เคยใช้
  • ควรอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายอย่างน้อย 5-10 นาที
  • เนื่องจากการออกกำลังกายในสภาพอากาศร้อนจะสูญเสียเหงื่อค่อนข้างมาก ควรจิบน้ำปริมาณ 250 มิลลิลิตร ในทุก ๆ 20 นาที
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะลมแดด ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยที่รับประทานยาบางชนิดเป็นประจำ เช่น Diphenhydramine,Tricyclic antidepressant, Phenothiazide ผู้ที่ใช้สารเสพติดบางชนิด รวมถึงผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์
  • ข้อควรระวังขณะออกกำลังกาย

   อาการที่ควรหยุดพัก

   • เมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย
   • ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
   • หน้ามืดกล้ายจะเป็นลม

   อาการฉุกเฉินต้องเรียกรถพยาบาล

   • เหงื่อออกมากผิดปกติหรือเหงื่อไม่ออกเลย
   • มีอาการสับสน ถามตอบไม่รู้เรื่อง ชัก หมดสติ
   • ความดันตก

   วิธีปฐมพยาบาล

   • นำผู้ป่วยเข้าที่ร่ม
   • ปลดกระดุมเสื้อ คลายเข็มขัดออก เพื่อให้หายใจสะดวกขึ้น
   • ประคบเย็นบริเวณศีรษะ คอ รักแร้ ข้อพับ และขาหนีบ
   • ประคบน้ำแข็ง ราดน้ำเย็นให้ทั่วตัว เปิดพัดลม หรือดื่มน้ำเย็น
   • เพื่อทำให้อุณหภูมิร่างกายเย็นลง
   • หากหมดสติให้โทรแจ้ง 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือ

   ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2564
   ที่มา : อ. พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”