ปริมาณเชื้อโควิด-19 ที่มากับสารคัดหลั่ง

  เชื้อไวรัสโควิด- 19 ที่พบว่าปนเปื้อนในสารคัดหลั่งแต่ละชนิด

  • น้ำมูกประมาณ 90%
  • น้ำลายประมาณ 80%
  • อุจจาระประมาณ 70%
  • เยื่อบุคอหอยประมาณ 60%
  • เลือดประมาณ 10%
  • น้ำตาประมาณ 1%

  ยังไม่มีรายงานตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเหงื่อสารคัดหลังจากช่องคลอดและน้ำอสุจิมาก่อน
  ระยะเวลาของเชื้อโควิด-19 ที่อยู่บนพื้นผิวต่างๆ

  • ทองแดง 4 ชม.
  • ไม้ 6-24 ชม.
  • แก้ว ผ้า 24-72 ชม.
  • กระดาษ พลาสติก 48-96 ชม.

  ข้อแนะนำ
  เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถอยู่บนด้านนอกของหน้ากากอนามัยได้นานมากกว่า 1 สัปดาห์ ดังนั้น ไม่ควรใช้หน้ากากอนามัยซ้ำ และควรล้างมือให้สะอาด เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อที่อาจปนเปื้อนอยู่

  ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2564
  ที่มา : อ. พญปักมา ต.วรพานิช

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”