ปริมาณโซเดียมในอาหาร

โซเดียมมักพบอยู่ที่ไหน ?
โซเดียมที่บริโภคกันโดยทั่วไปคือ โซเดียมที่อยู่ในรูปของเกลือแกงและน้ำปลาซึ่งมีรสเค็มโดยปกติแล้วไม่ควรรับประทานโซเดียมเกินวันละ 2 กรัม ซึ่งเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา หรือน้ำปลา 5 ช้อนชา แต่ปัจจุบันคนไทยรับประทานเกลือที่อยู่ในอาหารและเครื่องปรุงรสเฉลี่ยวันละ 7 กรัม ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคไต

อาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง

 • น้ำซุป-น้ำแกง
  มักอุดมไปด้วยเกลือและโซเดียม โดยในซุป 1 ถ้วยอาจมีประมาณโซเดียมสูงถึง 1,000 มิลลิกรัม
 • ขนมถุง
  ในขนมถุงมีเกลือโซเดียมที่ใช้เป็นสารปรุงแต่งรสชาติ หากรับประทานปริมาณมากอาจทำให้ได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไป
 • อาหารแช่แข็ง
  อาหารแช่แข็งใช้โซเดียมในการยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อที่จะคงสภาพเนื้อสัมผัสให้อยู่ได้นาน
 • ผักดอง-ผลไม้แช่อิ่ม
  การดองและการแช่อิ่มคือ การใช้เกลือเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ หากรับประทานบ่อยจะทำให้ได้รับโซเดียมเกินความต้องการของร่างกาย

สำหรับผู้ป่วยโรคใตควรระมัดระวังการบริโภคน้ำปุลาโซเดียมต่ำเนื่องจากอาจมีโพแทสเซียมในปริมาณที่สูง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
ที่มา : อ. พญ.สมกัญญา ตั้งสง่า

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”