ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลตรวจโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit เป็นผลลบปลอม (False Negative)

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”