ป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19

ระลอก 2 การ์ดอย่าตกการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 2 ในประเทศไทยคนไทยทุกคนต้องป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด ห้ามการ์ดตกในทุก ๆ กรณี เพื่อตัวเอง ครอบครัว และประเทศชาติ
ตรวจโรคโควิด 19 ทำอย่างไร?
1. ตรวจเลือด หากมีการติดเชื้อผลจะเป็นบวกโดยการตรวจจะใช้วิธีเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว ซึ่งสามารถห็นผลได้ภายใน 2 นาที และยืนยันผลการตรวจได้ภายใน 3 ชั่วโมง ถ้าเลือดบวกจึงดูว่ามีเชื้อแพร่หรือไม่ด้วย PCR
2. แยงจมูก (PCR) เป็นวิธีการคัดกรองซื้อไวรัส ที่สามารถแพร่ต่อได้ โดยจะต้องตรวจ 3-4 ครั้งในระยะเวลา 14 วัน ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองผู้ที่กักตัวเป็นส่วนใหญ่แต่ก็อาจมีความเสี่ยงที่สามารถตรวจเชื้อไม่พบได้
อาการของโรคโควิด 19
1. เกิดความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มี หรือแทบจะไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจเลย
2. มีอาการความผิดปกติของลำไส้ ดวงตา ผิวหนัง และสมอง ตามลำดับ
3. เกิดการแสดงอาการของโรคอื่น ๆ เช่น ผื่นที่ผิวหนัง ผื่นที่ริมฝีปาก ลิ้นสากเป็นตุ่ม ตาแดง หัวใจหรือเส้นเลือดหัวใจผิดปกติ
4. ไวรัสสามารถรุกล้ำไปยังทารกในสตรีตั้งครรภ์ ผ่านแนวป้องกันไวรัสทั้งผนังชั้นนอกและชั้นในของรก
การป้องกันโรคโควิด 19
1. สวมใส่หน้ากากป้องกันใบหน้า
2. ล้างมือเป็นประจำ
3. รับประทานอาหารปรุงสุก
4. รักษาระยะห่าง
5. ทำความสะอาดพื้นผิวสาธารณะ
6. ระวังการเดินทางไปในพื้นที่แออัด
7. ข้อสำคัญ คนไทยการ์ดห้ามตก

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563
ที่มา : ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา


”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”