ป้องกันโรคโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย ด้วยการฉีดวัคซีน

  โรคโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียที่ระบาดอยู่ในประเทศขณะนี้ เป็นเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ B.1.617 ซึ่งแพร่กระจายไปหลายประเทศ เช่น อังกฤษ กลุ่มประเทศยุโรป และในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามหลักพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์อินเดีย สามารถแพร่กระจายและติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อังกฤษ

  กลุ่มที่ควรป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด

  • วัยรุ่นที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
  • ชุมชนที่มีอัตราการฉีดวัคซีนครอบคลุมต่ำ
  • ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
  • ผู้สูงอายุ
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน

  จากหลักฐานทางพันธุกรรม พบว่าตำแหน่งที่หลบหลีกภูมิต้านทานจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีอยู่ในประเทศไทย จึงสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียได้

  คำแนะนำจากแพทย์

  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียที่ดีที่สุดในขณะนี้ คือการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดร่วมกับปฏิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

  ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
  ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”