ผลข้างเคียงการแข็งตัวในเลือดกับวัคซีนโควิด-19

  ความกังวลจากการใช้วัคซีนโควิด-19 ชนิดไวรัสเวคเตอร์ของออกซ์ฟอร์ด-แอสทราเซเนกา (Oxford-AstraZeneca) ที่เกิดอาการร่วมด้วยในผู้ป่วยบางราย ทำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนมีอาการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดดำ โดยอาการดังกล่าวทำให้ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงความเกี่ยวข้องกับวัคซีน

  อาการแข็งตัวของเลือด ไม่ได้รับการยืนยันว่าเกิดจากวัคซีน

  1. องค์การอนามัยโลก (WHO) และสถาบันของยุโรป ได้ออกมายืนยันแล้วว่าอาการดังกล่าวไม่ได้เป็นอาการข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีนโควิด-1 9 ในคนปกติก็พบได้เช่นกัน
  2. วัคซีนออกซ์ฟอร์ด-แอสทราเซเนกา (Oxford-AstraZeneca) มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ในการป้องกันมากกว่าผลข้างเคียงในเชิงลบ ทำให้องค์การอนามัยโลก (WHO) อนุมัติให้มีการฉีดต่อได้
  3. การเกิดการอุดตันของเส้นเลือดดำ เป็นอาการที่พบได้ในชาวยุโรปและชาวอเมริกาซึ่งมากกว่าชาวเอเชียถึง 3 เท่า ทั้งนี้เป็นผลมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม
  4. ในประเทศอังกฤษมีการฉีดวัคซีนชนิดนี้ให้ประชากรไปแล้วมากกว่า 11 ล้านคนพบความผิดปกติดังกล่าวในผู้ที่ฉีดวัคซีนเท่ากับคนปกติที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
  5. จากข้อมูลการตรวจสอบจึงไม่ได้บ่งขี้ถึงการเพิ่มขึ้นของการแข็งตัวในเลือด ทั้งการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดตำหรือเส้นเลือดอุดตันในปอด หลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19

  คำแนะนำจากแพทย์
  ผู้รับวัคซีนทุกชนิด ควรศึกษาข้อมูลประสิทธิภาพของวัคซีนและผลข้างเคียงของวัคซีนอย่างละเอียดเพื่อให้ตนเองสามารถสังเกตอาการผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเมื่อมีอาการควรรีบไปพบแพทย์และทำการรักษาอย่างรวดเร็ว

  ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2564
  ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”