ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและพื้นที่เสี่ยงโควิด-19

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้แก่

  • ใกล้ชิดในระยะ 1 เมตร กับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเป็นเวลานานมากกว่า 5 นาที โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย
  • อาศัยอยู่บ้านเดียวกันและใช้ของร่วมกัน
  • โดยสารรถประจำทางหรือเครื่องบินร่วมกัน (2 แถวหน้า-หลัง ของผู้ป่วย)

กักตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 14 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หรืออ่อนเพลีย แนะนำพบแพทย์ทันที

บุคคลที่เป็นพียงผู้ใกล้ชิดของผู้สัมผัส (ม่ได้สัผัสผู้ป่วยเองโดยตรง) ให้สวมใส่หน้กาก ล้างมือควบคุมตัวเองด้วยการสวมหน้กากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัด ยังไม่ต้องตรวจหาเชื้อ
พื้นที่เสี่ยง แบ่งเป็น 2 กรณี
1. พื้นที่สาธารณะ ได้แก่ พื้นที่แออัดที่ไม่สามารถกำหนดการเว้นระยะห่างได้และมีการไหลเวียนของอากาศน้อย เช่น ห้องปิด สนามกีฬาในร่ม ตลาดในร่ม ผับ บาร์ รถประจำทาง เครื่องบิน เป็นต้น
2. พื้นที่ที่ยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อยู่ต่อเนื่องนานกว่า 5 นาที โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย เช่น บ้าน คอนโด ร้นอาหาร ออฟฟิศ สถานศึกษา เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2563
ที่มา : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”