ภาวะกระดูกพรุนในโรคไต

 • ไต เป็นอวัยวที่ควบคุมสมดุลของเกลือแร่และฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะแคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินดี และพาราไทรอยด์ฮอร์โมน เมื่อไตทำงานผิดปกติ จะทำให้มีการขับฟอสฟอรัสทางปัสสาว: ลดลง มีการเพิ่มขึ้นของระดับฟอสฟอรัสในเลือด กระตุ้นการสร้างพาราไทรอยด์ฮอร์โมนทำให้กระดูกมีการสลายมากกว่าการสร้าง จึงทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้เพิ่มขึ้น
 • นอกจากนี้ผู้ป่วยที่กาวะไตเสื่อมมักจะมีภาวะขาดวิตามินดีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด เมื่อร่างกายขาดวิตามินดี จะส่งผลให้กระดูกไม่แข็งแรง เปราะและแตกหักได้ง่ายมากขึ้น หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ผู้ป่วยจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกหัก
 • เริ่มมีการศึกษามากขึ้นว่าภาวะกระดูกพรุนในผู้ป่วยโรคไตสัมพันธ์กับภาวะแคลเซียมเกาะหลอดเลือด ดังนั้นหากได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสม จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น
 • ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนในผู้ป่วยโรคไต

  • ระดับฟอสฟอรัสในเลือดสูง
  • ระดับพาราไทรอยด์ฮอร์โมนในเลือดสูง
  • ภาวะขาดวิตามินดี
  • ภาวะแคลเซียมเกาะหลอดเลือด

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564
  ที่มา : รศ. ดร. พญ.ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”