ภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท

หน้าที่หลักของกระดูกสันหลังมี 2 อย่าง คือ
1. ช่วยปกป้องเส้นประสาทที่ออกมาจากสมอง
2. ช่วยรับน้ำหนัก ทำให้เราบิดตัว ก้ม และยืนได้โดยไม่เจ็บปวด
ภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือเสื่อม เกิดขึ้นได้อย่างไร?
1. สำหรับกลุ่มวัยทำงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการเสื่อมสภาพเอง เนื่องจากหมอนรองกระดูกจะเริ่มเสื่อมตั้งแต่อายุ 25 ขึ้นไป โดยในช่วงอายุของวัยทำงานที่พบบ่อยที่สุดคือ 30-40 ปี โดยปัจจัยเสียงที่จะทำให้เป็น คือ น้ำหนักตัวเยอะ สูบบุหรี่จัด นั่งทำงานนาน ๆ หรือต้องก้ม ๆ เงย ๆ ยกของหนัก
2. สำหรับกลุ่มอายุ 65 ปื ขึ้นไป จะพบลักษณะของกระดูกที่เริ่มงอก หรือย้อยเพราะมีแคลเซียมมาเกาะ
จนไปรบกวนเส้นประสาท
อาการจากภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท
1. ปวดหลัง
2. ปวดหลังร่วมกับอาการปวดร้าวลงสะโพก ปวดร้าวลงขา หรือร่วมกับมีอาการชาอ่อนแรงหรือว่าขาลีบ
การรักษาโรค
1. รับประทานยา กายภาพบำบัด ฉีดยาเข้าสันหลัง
บริเวณเส้นประสาทที่โดนกดทับ และลดปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ลดน้ำหนักตัวลง 5-10% งดสูบบุหรี่ งดออกกำลังกายบางประเภทที่กระทบกระเทือนกระดูกสันหลัง
2. การผ่าตัด ได้แก่ การเจาะรูแก้ไขการกดทับเส้นประสาทอย่างเดียว กรณีเป็นไม่มากและโครงสร้างของกระดูกสันหลังยังมั่นคงแข็งแรงดี หรือการผ่านตัดแก้ไขการกดทับเส้นพร้อมกับการเสริมกระดูกสันหลังด้วยโลหะ หรือเปลี่ยนหมอนรองกระดูก โดยมีเทคนิคการเจาะรู้แผลเล็กได้เช่นกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : รศ. นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”