ภาวะขอบตาม้วนเข้าใน

ภาวะขอบตาม้วนเข้าใน คือ ภาวะที่เปลือกตาทั้งแผ่นม้วนเข้าด้านใน ซึ่งมีผลทำให้ขอบของเปลือกตา ขนตา และหนังตาหมุนเข้าไปเสียดสีกับลูกตา ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาตาแดง น้ำตาไหล มีขี้ตา หรือในกรณีที่เป็นมาก ๆ อาจมีอาการกระจกตาอักเสบ ถลอกหรือเกิดเป็นแผลติดเชื้อขึ้นได้ ซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่

สาเหตุ

  1. เป็นแต่กำเนิด ซึ่งพบได้น้อยมาก
  2. เป็นแผลเป็นดึงรั้งที่หนังตาแล้วเกิดขอบตาม้วนเข้าซึ่งการเกิดแผลเป็นนี้อาจมาจากสาเหตุใดก็ได้
  3. เป็นจากการที่มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อรอบดวงตาเนื่องจากการอักเสบบริเวณลูกตาหรือดวงตา เช่น หลังการผ่าตัด
  4. อายุที่มากขึ้น ทำให้มีการหย่อนยานของเปลือกตาทั้งแผ่น และเส้นเอ็นที่ยึดเปลือกตาแนบกับลูกตา ซึ่งสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุด

การรักษา

  • ถ้าอาการเป็นเพียงเล็กน้อย การรักษาคือหยอดน้ำตาเทียมเพื่อหล่อลื่นลูกตาให้ลดการเสียดสีนอกจากนี้อาจทำการปิดเทปใกล้ ๆ บริเวณขอบตาแล้วดึงรั้งออกเล็กน้อย จะช่วยให้หนังตาไม่ม้วนไปเสียดสีกับลูกตา
  • ในกรณีที่มีอาการตลอดเวลา การรักษาให้หายขาดมีเพียงวิธีเดียวคือ การผ่าตัด โดยจะรักษาด้วยวิธีใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของจักษแพทย์ว่าวิธีใดเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”