ภาวะข้อไหล่หลุด

ข้อไหล่หลุดเกิดจากอุบัติหตุที่บริวณแขนและข้อไหล่อย่างรุนแรง
ทำให้หัวกระดูกต้นแขนหลุดออกจากเบ้าไหล่ ซึ่งส่งผลกระทบให้
ปลอกหุ้มข้อไหล่และหมอนรองข้อไหล่เกิดการฉีกขาด
อาการข้อไหล่หลุด

  1. มีอาการปวดรุนแรง ทำให้ขยับแขนไม่ได้
  2. รูปร่างของหัวไหล่จะผิดรูป อาจคลำเจอหัวกระดูกต้นแขน เป็นก้อนกลมอยู่ด้านหน้าของหัวไหล่
  3. การหลุดซ้ำ อาจเกิดจากกิจกรรมที่ไม่รุนแรง เช่น ขณะเอื้อมหยิบของขว้างสิ่งของ หรือไอจามแรง ๆ ก็อาจทำให้ไหล่หลุดได้

การดำเนินโรคจากอาการข้อไหล่หลุด
ข้อไหล่ที่มีการหลุดซ้ำมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป จะทำให้เกิดการสึกกร่อนของกระดูก ซึ่งส่งผลให้เกิดการหลุดได้ง่ายมากขึ้นเรื่อย ๆ
ควรรักษาด้วยการผ่ตัดย้ายกระดูกจากส่วนอื่น เพื่อมาเสริมความแข็งแรงของเบ้าไหล่

การรักษาอาการไหล่หลุด
ผ่าตัดส่องกล้อง เพื่อย็บซ่อมปลอกหุ้มข้อและหมอนรองข้อไหล่ที่ฉีกขาด โดยใช้สมอกับไหมเย็บชนิดพิศษ ใช้กล้องขนาดล็ก 4 มิลลิเมตรและเครื่องมือพิเศษขนาดเล็ก ทำการเย็บหมอนรองข้อไหล่และปลอกหุ้มข้อให้มีความตึงขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ที่มา : อ. นพ.ไตร พรหมแสง

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”