ภาวะเสี่ยงของครรภ์แฝดและคุณแม่ดูแลตัวเองอย่างไร

การตั้งครรภ์แฝด ถือเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง ในการเกิดกาวะแทรกซ้อนที่อันตรายต่อทั้งคุณแม่และลูกน้อยมากกว่าการตั้งครรภ์เดี่ยว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้ารับดูแลจากสูตินารีแพทย์ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์แฝด

ภาวะแท้งบุตรสูง

ภาวะคลอดก่อนกำหนดสูง

ภาวะครรภ์เป็นพิษ

การตกเลือดทั้งก่อนและหลังคลอด

การตั้งครรภ์แฝดเหมือน อาจเกิดภาวะไหลเวียนเลือด

ระหว่างทารกไม่สมดุลกัน

อวัยวะของลูกแฝดผิดปกติ

ดูแลตัวเองอย่างไร?

ฝากครรภ์ทันทีเมื่อทราบว่าท้อง ซึ่งจะช่วยลด

ภาวะแทรกซ้อนลงได้

ตรวจติดตามการเจริญพันธุ์ด้วยคลื่นอัลตราซาวน์

อย่างใกล้ชิด

รับประทานยาบำรุงครรค์สม่ำเสมอ

ไม่แบกของหนัก หรือลดการเดินระยะไกล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”