ภาวะ TICS คืออะไร ?

เป็นภาวะที่ทำให้รู้สึกต้องเคลื่อนใหวร่างกาย เปล่งเสียง หรือเป็นทั้งสองอย่างซึ่งทำให้มีการกระตุกของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า คอ ใหล่ แขน และมือ หรือเปล่งเสียงซ้ำ ๆ โดยมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ
การควบคุมอาการ TICS ในบางสถานการณ์ เช่น เวลาพบปะผู้คน จะสามารถควบคุมอาการได้ชั่วคราว แต่จะมีการแสดงอาการมากกว่าปกติเมื่อกลับมาอยู่บ้าน หรืออยู่คนเดียว
อาการ TICS แบ่งเป็น 2 รูปแบบ
1. การเคลื่อนไหว (MOTOR TICS) อาการที่ต้องขยับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น ยักใหล่ หรือกระพริบตา ในบางคนจะมีอาการแสดงทางตรงกันข้ามกล่าวคือ จะมีอาการเกร็ง หรือหยดการกระทำ (Blocking TICS)
2. การเปล่งเสียง (PHONIC TICS) อาการที่ต้องเปล่งเสียงออกมาหรือพูดบางคำพูด เช่น กระแอม พูดคำหยาบ
สาเหตุ
พบบ่อยในเด็กอายุระหว่าง 4-8 ปี พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง มักเกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่หากพบในวัยผู้ใหญ่โดยที่ไม่มีประวัติของภาวะ TICS ในวัยเด็ก อาจเกิดจากความผิดปกติทางสมอง
คำแนะนำหากพบว่าบุคคลใกล้ชิดของท่านมีอาการขยิบตา ย่นจมูก กระตุกมุมปาก บิดคอ ยักไหล่ สะบัดมือ กระตุกมือ โดยมีอาการเหล่านี้ซ้ำ ๆ เป็น ๆ หาย ๆ เรื้อรัง ไม่ควรล้อเลียนหรือหยอกล้อ แต่ให้ตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีภาวะ TICS ให้รีบมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการวินิจฉัยต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.ปรียา จาโกต้า


”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”