มะเร็งตับอ่อน

  ตับอ่อนเป็นอวัยวะยาวประมาณ 6 นิ้ว ส่วนปลายที่กว้างกว่าของตับอ่อนเรียกว่าส่วนหัว ส่วนตรงกลางเรียกว่าลำตัว ส่วนปลายฝั่งที่แคบเรียกว่าหาง ตับอ่อนอยู่ระหว่างกระเพาะอาหารและกระดูกสันหลัง มะเร็งตับอ่อนส่วนใหญ่พบบริเวณส่วนหัวของตับอ่อน

  ลักษณะอาการของมะเร็งตับอ่อน

  • ตัวเหลือง
  • ปวดท้องบริเวณลิ้นปีทะลุไปหลัง
  • น้ำหนักลด

  มะเร็งตับอ่อนวินิจฉัยได้ยาก ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักเป็นระยะท้ายของโรค ทำให้โอกาสในการรักษาหายขาดยากขึ้น

  วิธีการรักษา

  1.การผ่าตัด

  • การผ่าตัดมาตรฐานคือการผ่าตัดวิปเปิ้ล ใช้สำหรับการรักษามะเร็งตับอ่อนส่วนหัว
   โดยเป็นการผ่าตัดส่วนหัวของตับอ่อน ถุงน้ำดี ส่วนหนึ่งของกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และท่อน้ำดี นับเป็นการผ่าตัดใหญ่ ต้องผ่านการรักษาจากศัลยแพทย์ที่ชำนาญโดยเฉพาะ ผู้ป่วยที่จะสามารถผ่าตัดได้ก้อนเนื้อต้องไม่ใหญ่และไม่ลุกลามเส้นเลือดบริเวณใกล้เคียง
  • การผ่าตัดแบบประกับประคอง หากมะเร็งแพร่กระจายจนไม่สามารถผ่าตัดมาตรฐานได้ ศัลยแพทย์จะพิจารณา
   การบายพาสทางเดินน้ำดี โดยศัลยแพทย์จะตัดถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีในบริเวณที่มีการอุดตันแล้วเย็บต่อกับลำส้เล็กเพื่อสร้างทางเดินใหม่รอบ ๆ บริเวณที่ถูกปิดกั้น
   การบายพาสกระเพาะอาหาร หากก้อนมะเร็งอุดกั้นการไหลของอาหารจากกระเพาะอาหาร ศัลยแพทย์อาจเปิดทางลัดจากกระเพาะอาหารไปที่ลำไส้เล็กโดยตรงเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ

  2.การฉายรังสีและให้ยาเคมีบำบัด
  ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถผ่าตัดได้

  3.การใส่ท่อระบายน้ำดีผ่านหน้าท้อง หรือผ่านทางการส่องกล้อง
  ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยตัวเหลืองมาก

  ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564
  ที่มา : ศ. นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”