มะเร็งท่อน้ำดี

ท่อน้ำดี คือ อวัยวะที่มีหน้าที่ลำเลียงน้ำดีจากตับไปยังถุงน้ำดี และปล่อยน้ำดีสู่ลำไส้เล็กเพื่อช่วยย่อยอาหารโดยผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีพบมากในประเทศไทยพื้นที่ภาคอีสาน และรองลงมาคือภาคเหนือ

ชนิดของมะเร็งท่อน้ำดี

 1. มะเร็งท่อน้ำดีภายในตับ ในระยะแรกผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากนัก เนื่องจากมะเร็งมีขนาดเล็ก และเมื่อมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้อง เบื่ออาหาร น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ และมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองได้
 2. มะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับหรือภายนอกตับ ผู้ป่วยจะมีอาการท่อน้ำดีตีบหรืออุดตัน ได้แก่ อาการตาเหลืองตัวเหลือง อุจจาระสีขีด คันตามตัว

ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี

 1. การติดเชื่อพยาธิใบไม้ในตับ
 2. การได้รับสารก่อมะเร็งในโตรซามีน จากอาหารหมักดอง ปิ้ง ย่าง หรือเนื้อสัตว์แปรรูป
 3. การสูบบหรี่
 4. สาเหตุจากโรคอื่น ๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคตับแข็ง โรคไวรัสตับอักเสบบีหรือซี
 5. มีประวัติจากคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี

การป้องกัน

 1. หลีกเลี่ยงการรับประทานปลาดิบและอาหารดิบทุกชนิด
 2. ควรรับประทานอาหารปรุงสุกสะอาด
 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร ประเภทหมักดอง ปิ้ง ย่าง เนื้อสัตว์แปรรูป
 4. ผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี หรือซีเรื้อรัง โรคตับแข็ง โรคเบาหวาน ควรไปพบแพทย์สม่ำเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2564
ที่มา : รศ. พญ.วิธียาพร ฤทธิทิศ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”