รู้ได้อย่างไร ว่าเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”