วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก

  ในปัจจุบันมีวัคซีนที่ช้ในการป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก อกรน แบ่งเป็น 6 รูปแบบ ดังนี้
  วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักชนิดเดียว (TT)
  ในอดีตใช้ในผู้ใหญ่ที่มีบาดแผล ปัจจุบันแนะนำให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก (dT) แทน เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันทั้ง 2 โรค
  วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (dT)
  ใช้ในเด็กโตและผู้ใหญ่ที่มีบาดแผล รวมไปถึงในหญิงตั้งครรภ์
  วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP)
  สำหรับหญิงตั้งครรภ์ พื่อส่งภูมิต้นทานไปสู่ทารกแรกเกิดหรือผู้ที่ต้องการกระตุ้นภูมิต่อไอกรนอย่างเดียว
  วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTWP)
  วัคซีนรวมโรคสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี โดยเฉพาะด็กอายุ 18 เดือน และ 4-6 ปี
  โดยขณนี้ในประทศไทย มีวัคซีนขนิดนี้รวมกับว้คนป้องกันรคตับอักเสบบี และยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบด้วย (DTwP-HB-Hib) สำหรับเด็กอายุ 2,4,6 เดือน
  วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะบัก ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (DTaP)
  วัคซีนรวมโรคสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี โดยใช้ในกรณีที่หากใช้วัคซีนไอกรนชนิดทั้งเซลล์แล้วเกิดไข้สูง ชัก หรือกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ซึ่งมีแบบรวมกับวัคซีนป้องกัน โรคตับอักเสบบี และเยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบด้วย (DTaP-HB-Hib) เช่นกัน
  วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนชนิดไร้เซลล์สำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ (Tdap หรือ TdaP)
  สำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ แนะนำให้ในอายุ 11-12 ปี และสามารถให้ทุก 10 ปื

  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2563
  ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”